Heyue(合粤)品牌的贴片铝电解电容-华秋商城

澳门百家乐规则

hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
澳门百家乐规则所有产品电容器贴片铝电解电容 当前“贴片铝电解电容”共 88 条相关库存

Heyue(合粤)品牌的贴片铝电解电容

华秋商城代理的贴片铝电解电容芯片全系列,有Heyue(合粤)品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货贴片铝电解电容芯片。
 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 引线间距

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压引线间距寿命工作温度封装/外壳
RVT1H221M1010RVT1H221M1010Heyue
合粤
D10x10.5mm 220uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:500

¥0.4115

立即购买
220uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮10x10.5mm
RVT1E100M0505RVT1E100M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 10uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.0978

立即购买
10uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
RVT1C100M0405RVT1C100M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 10uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0。097

立即购买
10uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮4x5.4mm
RVT1E331M0810RVT1E331M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 330uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.3075

立即购买
330uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT0J102M0810RVT0J102M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 1000uF 6.3V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:392

¥0。2645

立即购买
1000uF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT1C471M0810RVT1C471M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 470uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.294

立即购买
470uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT1A221M0605RVT1A221M0605Heyue
合粤
D6.3x5.4mm 220uF 10V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1272

立即购买
220uF
±20%
10V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x5.4mm
RVT1C101M0605RVT1C101M0605Heyue
合粤
D6.3x5.4mm 100uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0。1272

立即购买
100uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x5.4mm
RVT1E220M0505RVT1E220M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 22uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1078

立即购买
22uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
RVT1E221M0810RVT1E221M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 220uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.294

立即购买
220uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT1E100M0405澳门百家乐规则RVT1E100M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 10uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0。0882

立即购买
10uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮4x5.4mm
RVT1E471M1010RVT1E471M1010Heyue
合粤
D10x10.5mm 470uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.4115

立即购买
470uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮10x10.5mm
RVT1V221M0810RVT1V221M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 220uF 35V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.294

立即购买
220uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT1H470M0607RVT1H470M0607Heyue
合粤
D6.3x7.7mm 47uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1288

立即购买
47uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x7.7mm
RVT0J471M0607RVT0J471M0607Heyue
合粤
D6.3x7.7mm 470uF 6.3V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0。1288

立即购买
470uF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x7.7mm
RVT1V470M0605澳门百家乐规则RVT1V470M0605Heyue
合粤
D6.3x5.4mm 47uF 35V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1105

立即购买
47uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x5.4mm
RVT1E101M0607澳门百家乐规则RVT1E101M0607Heyue
合粤
D6.3x7.7mm 100uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1503

立即购买
100uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x7.7mm
RVT1A220M0405RVT1A220M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 22uF 10V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0.0837

立即购买
22uF
±20%
10V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮4x5.4mm
RVT1H1R0M0405RVT1H1R0M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 1uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0.0833

立即购买
1uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮4x5.4mm
RVT1E470M0605RVT1E470M0605Heyue
合粤
D6.3x5.4mm 47uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0。1105

立即购买
47uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x5.4mm
RVT1H100M0505RVT1H100M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 10uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1

立即购买
10uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
RVT1V220M0505RVT1V220M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 22uF 35V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0。1078

立即购买
22uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
RVT1H220M0605RVT1H220M0605Heyue
合粤
D6.3x5.4mm 22uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1105

立即购买
22uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮6.3x5.4mm
RVT0J101M0505RVT0J101M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 100uF 6.3V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1078

立即购买
100uF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
RVT1C220M0505RVT1C220M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 22uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.0984

立即购买
22uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm
澳门百家乐交流群 澳门百家乐游戏 pk10官网 百家乐在线网站大全 澳门赌场百家乐 安徽快3 江苏快三 澳门皇宫百家乐 澳门葡京百家乐 澳门国际百家乐